FACTORS Coaching

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Coaching is de laatste jaren terecht een populair begrip geworden in het bedrijfsleven. Uw mensen zijn te kostbaar om er lichtzinnig mee om te springen. FACTORS werkt binnen een coachtraject vanuit de individuele kracht van uw mensen om hen maximaal te laten presteren.

Voordat een coachtraject begint, wordt allereerst de startsituatie bepaald. Een betrouwbare gedragsanalyse, de letterlijke coachvraag en de omgeving waarin gewerkt wordt, vormen het uitgangspunt. Dit wordt afgezet tegen de gestelde doelen om vervolgens het coachplan op te stellen, Dit plan vormt de basis voor het individuele coachtraject, dat als doel heeft uw medewerker te laten groeien in de huidige rol of in de volgende stappen van zijn of haar carričre.

De samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen een organisatie en tussen de medewerkers van iedere afdeling onderling zijn vaak in belangrijke mate bepalend voor het resultaat. Goede communicatie, vertrouwen in en het benutten van elkaars kwaliteiten zijn daarbij belangrijke factoren. Teamcoaching kan deze en andere factoren en daarmee de samenwerking binnen uw organisatie aanmerkelijk verbeteren en zodoende bijdragen aan een positiever resultaat.

Ook u heeft waarschijnlijk regelmatig behoefte aan een objectief klankbord. Soms vindt u dat intern in uw organisatie, maar soms ook niet. Als executive coach helpen we u graag om uw strategische keuzes tegen het licht te houden.