Hoe we het doen

Bij elke vraag die u aan FACTORS stelt, mag u verwachten dat u een oplossing krijgt die gebaseerd is op bewezen theorieėn en minimaal 20 jaar ervaring in het vakgebied. Daar we de stelling bezigen dat we doen wat we zeggen, wordt die gelardeerd met voorbeelden uit de eerste hand. Aan van horen zeggen heeft u tenslotte niets!

In samenspraak met u wordt een heldere probleemstelling geformuleerd. Voordat we van start gaan wordt voldoende tijd besteed om ons in te leven in datgene wat uw bedrijf, uw producten/ diensten en/of uw medewerkers zo specifiek maakt. We willen ervaren om te begrijpen en starten pas als we het begrijpen. Het is daarbij ons streven te benoemen wat we zien, horen en/of voelen. Zo zullen we bijvoorbeeld in de contacten met uw medewerkers alert zijn op hun intrinsieke motivatie omdat we weten dat willen meer nog dan kennen en kunnen de basis vormt voor succes.

De oplossing die we u bieden zal in onze perceptie de beste zijn, want we doen alleen waarin we geloven. Daarbij betrekken we de omgeving (leidinggevenden/ betrokken afdelingen), bijvoorbeeld door het coachen van het management op het nemen van hun verantwoordelijkheid, met als doel de implementatie in de praktijk te waarborgen. Tijdens het traject wordt u regelmatig bijgepraat over de voortgang en wordt waar nodig bijgestuurd om in te spelen op de actualiteit. Het is ons streven met u samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, omdat het onze ervaring is dat partners in business- succesvoller zijn dan leverancier/klant-relaties.